Smertecoaching

Færre smerter, mere energi, overskud, styrke og glæde.

Det er blot noget af det, du kan få ud af et forløb hos mig.

Jeg har set kvinder vokse sig stærke og frie gennem forløbet. Og jeg ved, at kroppen er foranderlig. Derfor er det uden betydning hvor du er, når du starter.

På egen krop har jeg mærket hvad der kan ske, når man samarbejder med sin krop. Jeg er gået fra kørestol til kettlebell!

Jeg brugte skyhøje summer på behandling, medicin, rengøringshjælp og børnepasning. For ikke at tale om manglende indtægt i 13 år.

Det gør jeg heldigvis ikke mere.

Hvor mange penge har du brugt indtil videre?

Ville det ikke være skønt at blive behandler-uafhængig?

Kan du se det for dig?

Det praktiske om forløbet:

Gennem moderne smerteforståelse, trin-for-trin-værktøjer og coachende samtaler kan du opdage dit potentiale, så du undgår bekymring og uvished for fremtiden – og i stedet har energi og styrke til alt det som livet også byder på.

Du lærer hvad et selvkærligt samarbejde er og dermed lærer du at handle ud fra din krops signaler.

Vi laver tydelige forventningsafstemninger og realistiske målsætninger, så du har dit helt eget træningsprogram, målrettet ud fra dine drømme og med udgangspunkt i dine ressourcer og forudsætninger.

Vi undersøger hvilke overbevisninger, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker.

Jeg underviser dig i moderne smerteforståelse på en måde, der giver mening for dig og dine udfordringer og du præsenteres for relevante strategier til smertehåndtering.

Sammen skaber vi din helt egen “værktøjskasse” fuld af redskaber til adfærds- og vaneændringer og jeg hjælper dig med idéer til selvkærlige handlinger.

Forløbet varer 8, 12 eller 24 uger med en ugentlig online-session (max 60 min.).

Sammen finder vi ud af hvordan dit forløb skal strikkes sammen.

Du kan sidde trygt og godt hos dig selv og få hjælp – uanset hvordan du har det og hvor du bor.

Du får alle øvelsesbeskrivelser på skrift efter vores samtaler og du har desuden fri adgang til mailsupport under hele forløbet.

Hvis du oplever, at det hele ser lidt sort ud, så:

Jeg vil elske at være dit lys i mørket og din hånd i ryggen.

Prøv lige at overveje: Hvis ikke nu, hvornår så?

Eller skriv til mig: smertecoachberitfilstrup@gmail.com

Vil du have forløbet kvit og frit?

Det kan faktisk blive en realitet, hvis du enten;

👉🏼 Er i fleksjob
👉🏼 Er i ressourceforløb
👉🏼 Deltager i beskæftigelsesrettede tilbud (fx ressourceforløb, jobafklaring, revalidering mv.)
👉🏼 Deltager i kontaktforløb
👉🏼 Er ansat i ordinært arbejde
👉🏼 Er selvforsørgende
👉🏼 Er delvist raskmeldt
👉🏼 Påbegynder ordinær uddannelse (u/ 30 år)

Et MENTORSTØTTE-FORLØB kan bevilges, når det vurderes at være afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Det er dit Jobcenter, der bevilger mentorstøtte efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesloven kap.26: Mentorstøtte)

DU HAR:
✅ Opfyldt et af ovennævnte punkter
✅ Brug for hjælp
✅ Lyst til at få det bedre
✅ Et ønske om at bidrage på arbejdsmarkedet

JEG HAR:
✅ Kompetencerne til at hjælpe dig i gang/videre
✅ En brændende passion for at medvirke til din udvikling
✅ Værktøjerne til, at du får mere energi til arbejde og/eller uddannelse
✅ Ansøgningsskemaet, der skal udfyldes

Skriv til mig på smertecoachberitfilstrup@gmail.com hvis du har spørgsmål

Eller